PARDOSELI DIN GRANULE DE CAUCIUC PENTRU TERENURI DE SPORT

Pardoseli din granule de cauciuc pentru terenuri de sport Pret: 0
Avantaje:- asigură o suprafaţă caldă şi pot fi montate atât la interior cât şi la exterior- se poate folosi terenul imediat după ploaie- stabilitate la varia ţ iile de temperatur ă ( î nghe ţ -dezghe ţ ), radia ţ ii ultraviolete ş i la uzur ă


- ofer ă siguran ţă ş i confort la mers datorit ă propriet ăţ ilor antiderapante ş i elastice


- suportă greutăţi mari, de aceea se poate circula at ât pietonal cât şi cu maşina


- ideale pentru terasele cu caracter sezonier amenajate la exterior, atât în spaţiile proprietate personală cât şi în cele închiriate

- se pot monta pe orice fel de strat suport: şapă de beton (bună sau deteriorată), pietriş, nisip, lemn, tablă sau direct pe pământ, rapid şi uşor


- nu îngheaţă iar depunerile de zăpadă din timpul iernii sunt uşor de înlăturat cu ajutorul unei mături sau lopeţi


- versatile, putând schimba destinaţia, desenul sau zona de amplasare cu costuri minime


- sunt cu până la 50 kg / m2 mai uşoare, faţă de plăcile din beton sau pavele


- se montează direct pe hidroizolaţie uşurând accesul în cazul unor probleme tehnice ivite la aceasta


- reduce manopera de intervenţie pentru rezolvarea cazurilor de '' accident '' hidroizolaţie


- îmbunătăţeşte gradul de izolare termică cu min 30 %.

- sunt elastice ş i puternic absorbante a ş ocurilor asigur â nd protec ţ ia utilizatorilor la lovire (accident ă ri produse prin c ă dere), reducând riscul fracturilor cu 80%


- Material omologat î n UE pentru locurile de joac ă pentru copii!


- preiau din denivelările stratului suport


- antiderapante chiar şi umede

  Tehnologia care îţi oferă stabilitate în timp!
Stabilitate la îngheţ, dezgheţ, raze ultaviolete


Contact Aquator

Alte produse din Pardoseli