Concurs cu premii incasa.ro

Am primit multe poze minunate cu locurile speciale in care ati tine jucaria si va multumim tuturor.
5 dintre voi au avut norocul sa castige un Nescafe Dolce Gusto Genio Purple la tragerea la sorti disponibila pentru vizualizare aici.

Castigatorii sunt:

1. Uglea Mihaela din Tulnici
2. Nae Ana din Titu, dambovita
3. Porumb Maria din Ramnicu Sarat
4. Barhala Dana Ionela din Sibiu
5. Bogdan Bianca din Satu Mare

Vezi aici tragerea la sorti

REGULAMENTUL CONCURSULUI

 
 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

“Locul lui Nescafe Dolce Gusto în bucătaria ta”


Art. 1. Organizator

Art. 1. Organizatorul şi regulamentul oficial al campaniei promoţionale
“Locul lui Nescafe Dolce Gusto în bucătaria ta”

Campania promoţională este organizată de UZINA DE NET INTERACTIVE SRL (numită de aici înainte "Organizator"), cu sediul social în Bucureşti Sector 3, Aleea Cindrel, Nr. 34B, Parter, Ap. 1, cu adresă de corespondenţă str Aurel Vlaicu, nr 62-66, sector 2, Bucuresti, număr de ordine la Registrul Comerţului J40/5829/08.06.2010, cod unic de inregistrare: 27031599, atribut fiscal RO.

Campania promoţională “Locul lui Nescafe Dolce Gusto în bucătaria ta” se va derula în conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorul isi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.incasa.ro.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligaţie in cazul furnizării unor date eronate, care să ducă la imposibilitatea transferului în condiţii normale a premiului.

Prin înscrierea la aceasta campanie promoţională, participanţii sunt de acord ca informaţiile legate de identitatea lor să intre în baza de date a Organizatorului, UZINA DE NET INTERACTIVE SRL, conform Legii 677/2001, acestea putând fi folosite pentru activităţile sale de marketing. La cererea scrisă a participanţilor, trimisă la adresa str. Aurel Vlaicu, nr. 62-66, sector 2, Mun. Bucureşti, operatorul se obligă să actualizeze sau să şteargă datele personale ale acestora.

 
 

Art. 3. Mărcile şi produsele participante

În această campanie promoţională este implicat site-ul www.incasa.ro precum şi marca Nescafe Dolce Gusto.

 

Art. 4. Durata concursului şi aria de desfăşurare

Concursul
“Locul lui Nescafe Dolce Gusto în bucătaria ta.” (denumit în continuare Concurs) se va desfăşura în perioada 08 Martie 2012 ora 00:01 – 22 Martie 2012 ora 23:59  2012. Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Art. 5. Condiţiile de participare


Concursul se desfăşoară exclusiv pe site-ul
www.incasa.ro, intr-o pagina dedicata.

Are drept de participare orice utilizator de internet care îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:

·         este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în România

·         este de acord cu publicarea numelui pe site-ul www.incasa.ro , in cazul în care este desemnat câştigător al concursului

·         confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta.

Art. 6. Drept de participare

La acest concurs poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul stabil în România. Prin înscrierea la concurs, participanţii acceptă şi se supun prevederilor prezentului Regulament de Concurs. Angajaţii UZINA DE NET INTERACTIVE SRL,  rudele de la gradul I pana la gradul IV ale acestora, firmele colaboratoare implicate în derularea concursului, precum şi distribuitorii de presă nu au dreptul să participe la acest concurs. În cazul în care câştigătorul nu deţine dreptul legal de a avea CI/BI (nu a împlinit vârsta de 14 ani), acesta este îndreptăţit sa intre în posesia premiului, dar numai cu acordul scris şi pe baza datelor de identitate ale părinţilor sau tutorelui legal.

Participarea la campania promoţională “Locul lui Nescafe Dolce Gusto în bucătaria ta.” implică acceptarea ca numele, fotografiile şi alte materiale audio sau video cu participanţii câştigători să poată fi făcute publice şi folosite în scop publicitar. Pentru identificare, câştigătorii vor avea nevoie de un document de identitate - paşaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

 
 
Art.7. Protecţia datelor personale

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Art. 8. Mecanismul concursului

În perioada 08 Martie 2012 ora 00:01 – 22 Martie 2012 ora 23:59  2012, utilizatorii vor putea accesa pagina de concurs “Locul lui Nescafe Dolce Gusto in bucataria ta” disponibilă pe site-ul www.incasa.ro

Pentru a putea participa la tragerea la sorţi din 29 martie 2012, utilizatorii trebuie să îndeplinească urmatoarele conditii:

1.      sa completeze formularul de concurs cu date personale corecte

2.      sa incarce o poza care sa indice locul din casa unde ar tine aparatul Nescafe Dolce Gusto

3.      sa isi motiveze inscrierea si poza aleasa in campul special alocat in formularul de concurs

Toate pozele înscrise în concurs vor fi moderate de către Organizator. Pentru a fi validată, o fotografie trebuie să aparţină celui care o înscrie și să respecte condițiile Regulamentului.

Toţi participanţii care îndeplinesc condiţiile prezentului regulament vor participa la tragerea la sorţi din data de 29 martie 2012, în urma căreia se vor acorda premiile constand in aparate Nescafe Dolce Gusto.

Fotografiile trimise de catre Concurenti trebuie sa indeplineasca toti termenii si toate conditiile acestui regulament si vor fi validate folosinduse urmatoarele reguli (fara a se limita la acestea):

1) Nu vor fi acceptate fotografiile care:

- nu ilustreaza tema concursului;
- contin injurii;
- contin orice forma de violenta sau prezinta scene in care se produce durere cuiva, scene de violenta sexuala sau de cruzime;
- prezinta arme de orice fel;
- prezinta incalcarea legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi incalcata;
- prezinta consum de droguri ilegale;

 

- promoveaza rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnica sau sociala;
- au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
- pot aduce prejudicii unei persoane, afaceri sau intreprinderi;
- sunt protejate de drepturi de autor care nu apartin Concurentului, ci unei terte parti;
- contin publicitate sau materiale promotionale ale unor competitori directi sau indirecti ai Organizatorului;
- prezinta persoane publice sau celebritati, cu exceptia cazurilor in care exista acordul expres al acestora.
- nu vor fi admise fotomontajele

2) Concurentii isi dau acordul privind postarea si utilizarea fotografiilor pe site-ul de internet www.incasa.ro , in conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Totodata, prin participarea la acest concurs, se subintelege si acordul privind arhivarea fotografiilor de catre Organizator.

3) Vor fi acceptate fotografiile cu persoane private doar daca au fost realizate intr-un spatiu public si daca acestea nu lezeaza dreptul persoanei la viata privata.

4) Inainte de a trimite o fotografie, orice Concurent va cere acordul expres al persoanelor care apar in fotografia trimisa cu privire la participarea acesteia la concurs.

5) Fotografiile trimise trebuie sa fie originale, realizate de Concurenti. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru nicio fotografie insusita in mod ilegal de catre Concurenti.

6) Concurentul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii cu fotografii la acest concurs.

8) Organizatorul are urmatoarele drepturi:

- sa nu considere trimiterea unei fotografii o garantie ca aceasta va participa la concurs, Organizatorul avand dreptul sa refuze o fotografie daca aceasta nu respecta toate prevederile acestui regulament, fara a fi obligat sa justifice Concurentilor decizia luata;
- sa anunte autoritatile competente in cazul in care fotografiile trimise la concurs instiga la incalcarea legii;
- sa descalifice orice fotografie inscrisa in concurs daca constata tentative de fraudare a votului de poze.

Art. 9. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor

Tragerea la sorţi pentru premiu va fi efectuată în data de 29 martie 2012 prin intermediul unui site specializat, din lista tuturor participanţilor care au respectat prezentul regulament. La tragerea la sorţi pentru premiu vor fi extrasi 5 castigatori si 5 rezerve, în cazul în care primii dintre acestia nu pot fi validati.

 

Câştigătorilor li se va aduce la cunoştinţă rezultatul concursului şi modul în care pot intra în posesia premiului in termen de 48 de ore de la data extragerii. De asemenea, numele câştigătorilor vor fi afişate pe www.incasa.ro

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării câştigătorului din motive care nu ţin de el.

Validarea câştigătorilor se va face în baza unui act de identitate, ca verificare a corectitudinii datelor personale completate de participant în momentul efectuării înscrierii în Concurs.

Art. 10. Premii

Premiul constă în 5 aparate Nescafe Dolce Gusto, fiecare in valoare de 549 RON cu TVA.
Organizatorul nu va acorda contravaloarea in bani a premiului oferit.

Art. 11. Informarea publicului

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul
www.incasa.ro, dar şi prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 12. Întreruperea concursului

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul site-ului www.incasa.ro.

 Art. 13. Taxe şi impozite aferente

Organizatorul Concursului este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, inclusiv impozitul datorat conform legii pentru veniturile obţinute din Concurs, impozit pe care Organizatorul campaniei publicitare este obligat să îl calculeze şi să îl plătească în beneficiul câştigătorilor.

Art. 14. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.