PARDOSELI DIN CAUCIUC PENTRU PENTRU: CURţI, ALEI, TERASE, BALCOANE

Pardoseli din cauciuc pentru pentru: Curţi, Alei, Terase, Balcoane Pret: 1 ron
Detalii produs


Dimensiuni placi: 1000 x 1000mm si 500 x 500 mm.
Grosimi: 20 - 100 mm.
Greutate: 16-52 kg/ m2.

Pardoselile au diverse tipodimensiuni, cu suprafa ţ a superioară plan ă , cu asperit ăţ i iar cea de asezare, plan ă cu asperităţi sau profilat ă (cu picioru ş e) func ţ ie de grosime. Structura rugoas ă a stratului superior confer ă pl ă cilor propriet ăţ i antiderapante iar structura posterioar ă profilat ă permite scurgerea cu u ş urin ţă a apei.  


F inisare de calitate, cu margini rotunjite pentru o imbinare perfecta.

Culori:negru, rosu si verde   


Aplicatii:

- Curţi, alei, terase la sol
- Terase circulabile, balcoane (închise sau deschise)
- Locuri de joacă
- Patinoare
- Terenuri de sport
- Săli de forţă, fitness, aerobic
- Grajduri si ferme zootehnice
- Grădini zoologice


Avantaje:


- stabilitate la varia ţ iile de temperatur ă ( î nghe ţ -dezghe ţ ), radia ţ ii ultraviolete ş i la uzur ă


- ofer ă siguran ţă ş i confort la mers datorit ă propriet ăţ ilor antiderapante ş i elastice


- suportă greutăţi mari, de aceea se poate circula at ât pietonal cât şi cu maşina


- ideale pentru terasele cu caracter sezonier amenajate la exterior, atât în spaţiile proprietate personală cât şi în cele închiriate

- se pot monta pe orice fel de strat suport: şapă de beton (bună sau deteriorată), pietriş, nisip, lemn, tablă sau direct pe pământ, rapid şi uşor


- nu îngheaţă iar depunerile de zăpadă din timpul iernii sunt uşor de înlăturat cu ajutorul unei mături sau lopeţi


- versatile, put â nd schimba destina ţ ia, desenul sau zona de amplasare cu costuri minime


- sunt cu p â n ă la 50 kg / m2 mai u ş oare, fa ţă de pl ă cile din beton sau pavele


- se monteaz ă direct pe hidroizola ţ ie u ş ur â nd accesul î n cazul unor probleme tehnice ivite la aceasta


- reduce manopera de interven ţ ie pentru rezolvarea cazurilor de '' accident '' hidroizola ţ ie

- î mbun ă t ă ţeşte gradul de izolare termic ă cu min 30 %.

- asigur ă izolare fonic ă î mpotriva zgomotului de fondUtilizaţi-le şi convingeţi-vă de calităţile absolute ale pardoselilor din cauciuc comercializate de firma noastra.Contact Aquator

Alte produse din Pardoseli