Actele casei si contractul de constructie

În momentul în care intenționați să cumparați un teren sau o casă este util să verificați:


Valabilitatea și corectitudinea actelor originale (consultați un avocat sau un notar);
Cereți să vi se arate dosarul cadastral al terenului și a eventualelor construcții ce se află pe acest teren;
Existența unor litigii în familia vânzătorului (partaj, succesiuni, etc);
Cereți vânzătorului dovada că terenul se află în intravilan (este posibil să fie în intravilan și să fie momentan în circuitul agricol - în acest caz se plătește o taxă suplimentară pentru a se putea construi acolo); solicitați certificatul de urbanism in vederea vânzării.

Vânzarea - cumpărarea se va face la notariat cu respectarea tuturor cerințelor legale:
- extras de carte funciară - 24 h ; 
- certificat fiscal - 48 h - persoană fizică;

- taxele și onorariul notarului sunt suportate de cumpărător.

În eventualitatea în care realizați casa cu o societate de construcții verificați că în contractul de construcție a casei sunt prinse și:
- numele tuturor părților implicate în contract;
- adresele tuturor părților; 
- data contractului;
- descrierea proprietății și adresa unde se va construi; 
- valoarea contractului;
- termene de finanțare (opțional) 
- pași si termene; 
- cerințe din punct de vedere al asigurărilor (opțional); 
- când începe derularea contractului; 
- planuri, schițe, planuri arhitectonice; 
- specificații (cât mai complete); 
- politica de înlocuiri a unor materiale prevăzute în specificații; 
- permisii (muncă / materiale); 
- modificarea ordinii procedurilor sau a prețurilor;
- excluderi;
- condiții de acceptare a întârzierilor; 
- penalități și/sau amenzi; 
- accesul la locul construcției; 
- inspecții din partea proprietarului, împrumutatorului sau a unor terți; 
- metode de rezolvare a litigiilor;
- clauze de arbitraj; 
- termene de instalare; 
- date de notificare și proceduri;
- garanții și politica de service în garanție și post-garanție; 
- documente cerute de autorități;

- orice fapt asupra căruia pot interveni neințelegeri, dezacorduri, nerealizări, execuții neadecvate, greșeli, ignorări și orice ar putea crea orice fel de probleme între părți; 
- semnăturile și data semnării contractului vor fi trecute pe toate paginile contractului