Aspectul economicos al încălzirii cu convectoare gaz

Încălzirea cu convector gaz este ideală pentru case familiale, case de vacanță, apartamente, magazine, birouri. Conform cercetărilor distribuitorilor de gaz germane randamentul mediu al convectoarelor de gaz în cele mai multe cazuri depășește randamentul centralelor de încălzire cu gaz. Acesta se datorează, în primul rând, faptului că, cazanele cu gaz nu sunt situate în încăperea care urmează a fi încălzită, astfel transmiterea termică este cu pierdere (încălzește și pivnița). Deasemenea, se produce o pierdere și la țevile de încălzire, la circuitul de încălzire încălzit, la cazanul încălzit și apa din acesta care se răcește. În cazul convectorului gaz se realizează și în practică faptul că se încălzesc doar încăperile utilizate la temperatura de utilizare. Conform experienței practice la trecerea de la încălzire cu convector la încălzire centrală cheltuielile aferente cresc cu 20-30%. Randamentul prescris ale convectoarelor gaz este de 82-90% stabilit de standarde, valoare care practic este identică cu valorile prescrise pentru cazanele gaz. Deci zvonurile referitoare la randamentul mai scăzut ale convectoarelor nu sunt fondate.

La valoare de peste 90% riscul condensării vaporilor apă aflate în produsul de ardere este mai ridicată, care poate produce corodarea periculoasă a hornului. Astfel numai între valorile desrise mai sunt poate fi stabilit randamentul tuturor aparatelor tradiționale (care nu sunt pe principiul condensației). Dacă se cercetează cheltuielile aferente pentru 1 kWh căldură utilă, se poate stabili, că, cheltuielile de investiție și de menținere în funcțiune ale încălzirii cu convectoare gaz sunt cele mai reduse.

Economisirea cea mai eficientă poate fi făcută cu încălzire cu convectoare gaz. Un alt avantaj al încălzirii cu convectoare gaz constă în faptul că nu există pericolul de îngheț. La încălzirea cu pompă aparatele sunt supuse pericolului de îngheț în cazul unei rupturi de fir, necesită supraveghere permanentă. Utilizarea mai redusă de energie este avantajoasă și din punct de vedere al protecției mediului, deoarece datorită evacuării substanței dăunătoare specific identică la încălzirea aceleiași încăperi se produce o cantitate mai redusă de substanțe dăunătoare. Este interesantă explicația motivului de cheltuială mai redusă la încălzirea cu gaz, decât la încălzirea electrică. La prețurile actuale de energie costurile producerii 1 kWh energie termică din gaz metan este de cinci ori mai redusă decât producerea acestuia din energie electrică.

Alegerea aparatelor

Alegerea convectoarelor în primul rând este necesară pentru completarea pierderilor termice ale încăperii și se efectuează în baza calculării puterii. Stabilirea pierderilor termice reale este datoria unui inginer specialist. Deoarece convectoarele gaz pot fi montate și puse în funcțiune numai în baza proiectelor inginerului și planului de realizare aprobat de autoritățile competente, este adecvat alegerea acestora în baza calculelor efectuate de către proiectant. Pierderile termice ale încăperilor care urmează a fi încălzite depind de structura, materialul, grosimea, și așezarea ușilor și ferestrelor. În condițiile existente în Ungaria la fiecare 20 metri cub ale spațiului care urmează a fi încălzit este necesar 1 kW putere. FEG Konvektor Rt. fabrică convectoare cu horn și parapet până la o putere de 2-6 kW, care pot funcționa cu gaz metan și gaz PB.

Alegerea modului de încălzire

Modul de încălzire se alege în funcție de situația economică și purtătorul de energie care poate fi ales. Datorită prețurilor actuale și din viitor ale energiei nu fiecare are posibilitatea la comfortul încălzirii centrale „oferit” de costurile de investiție și prețurile energiei. Realizarea sistemului de încălzire cu convector prin costurile relativ reduse, cu posibilitatea îmbunătățirii ulterioare, face posibilă o investiție pe etape, astfel acesta se poate conforma situației materiale al utilizatorului.

Rețeaua service

Nu poate fi neglijat calitatea unui produs și posibilitatea de service. FEG Konvektor Rt. a fost primul dintre producătorii de aparate gaz din Ungaria care în 1994 a auditat sistemul de fabricație conform ISO 9001 de către Det Norske Veritas. Rețeua națională de service asigură protejarea numelui de marcă prin service în perioada garanției și după expirarea perioadei de garanție. Chiar mai mult, vânzările de export sunt precedate de fiecare dată de realizarea unei rețele service în țara respectivă, viitorii specialiști fiind supuși examenelor din cunoștințele acumulate.

Mai multe informatii: Feg.hu