Autorizatia de constructie a casei

După obținerea autorizației de construcție și de organizare a șantierului se va anunța începerea lucrărilor la Inspecția de Stat în Construcții.

Numărul autorizației de construcție se trece pe un panou care se amplasează la vedere, la stradă. Pe acest panou cu dimensiunea de 60 x 80cm (conform Legii 50/1991) se afisează:
- denumirea construcției conform autorizației de construire obținute 
- numele beneficiarului 
- numele proiectantului
- numele antreprenorului / regie proprie
- numărul autorizației de construcție 
- data eliberării autorizației și cine a eliberat-o 
- valabilitatea autorizației. 
- data începerii construcției.
- data terminării construcției.

Absența acestui panou poate fi sancționată cu amenzi de către inspectorii Disciplinei în Construcții. Tot după obținerea acestor autorizații se mai platește o taxă către Disciplina în Construcții care reprezintă 0,7% din valoarea construcției, evaluată și calculată de Primărie. Autorizația de construcție este valabilă 1 an de la data dobândirii.

Eventualele întreruperi sau depășiri peste termenul dat, cât și continuarea lucrărilor dupa acestea trebuie anunțate tuturor forurilor implicate în eliberarea avizelor și autorizațiilor. Acestea întrerup sau prelungesc dupa caz execuția lucrărilor. Maximum de autorizare pentru ridicarea unei case este de 2 ani dupa care, pentru continuare, se reia întregul ciclu de autorizare al construcției.