(P) Riscul electric in sectorul constructii

Fiz.Catalin Rusu-Zagar

Sectorul constructiilor reprezinta sectorul recunoscut unanim ca avand un nivel ridicat de risc. Riscul electric trebuie cunoscut de catre toti lucratorii  din acest important domeniu de activitate, in scopul cresterii securitatii si sanatatii la locurile de munca.

Conform directivei 73/23/EEC preluata in legislatia romana prin HG nr. 457/2003 si modificata prin HG 1514/2003 - „echipamentele electrice trebuie sa fie astfel proiectate, fabricate, montate, intretinute si exploatate, incat sa fie asigurata protectia impotriva pericolelor generate de energia electrica, precum si protectia impotriva pericolelor datorate influentelor externe”.

Trecerea curentului electric printr-un conductor biologic, in particular prin corpul omului este insotita de fenomene al caror efecte se manifesta sub forme multiple  si complexe ce duc la compromiterea functiilor vitale. Aceste fenomene se produc atunci cand intensitatea curentului depaseste 2 mA in cazul curentului continuu si de 0,5mA in cazul curentului alternativ al carui frecventa este de 50 Hz. Cea mai periculoasa este frecventa de 50 Hz  care se utilizeaza in mod curent in instalatiile electrice de utilizare.

La  proiectarea si verificarea instalatiilor si a sistemelor de protectie impotriva pericolului de electrocutare, unul din criteriile de baza il constituie limita admisa a tensiunilor de lucru si limitele maxime admise ale tensiunilor de atingere si de pas.

Tensiunea de atingere conform definitiei din Vocabularul Electrotehnic International SR CEI  50  (826)  + A1: 1995 este tensiunea care apare, la un defect de izolatie, intre parti simultan accesibile (conductoare sau parti conductoare care pot fi atinse in acelasi timp).

Tensiunea de pas  este tensiunea generata de un curent la pamant intre doua puncte pe suprafata pamantului aflate la o distanta conventionala corespunzand lungimii medii a unui pas.

La locurile de munca din sectorul CONSTRUCTII, riscul electric se intalneste preponderent la Instalatiile de distributie a energiei. Astfel:
-  instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse influentelor externe, trebuie sa fie verificate periodic si intretinute corespunzator;
- instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate in mod clar;
- daca exista linii electrice aeriene, de fiecare data cand este posibil acestea trebuie sa fie deviate in afara suprafetei santierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiune. Daca acest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele sa fie tinute la distanta fata de instalatii.

Cerinte de securitate si sanatate in munca pentru instalatiile electrice:
• instalatiile electrice sa fie proiectate, realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare, in scopul prevenirii riscurilor de natura electrica din reglementarile legale aplicabile pentru sectorul constructii. In acest sens, in incinta santierelor, instalatiile electrice trebuie executate pe cat posibil pe solutia definitiva, evitandu-se alimentarea cu energie electrica provizorie/temporara;
• instalatiile electrice provizorii/temporare/cu durata de functionare limitata trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii tehnice si aceleasi cerinte de securitate si sanatate, din punct de vedere al protectiei impotriva riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ca si instalatiile definitive;
• instalatiile electrice existente inainte de deschiderea unui santier trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate in mod clar.

Pe santierele de constructii temporare sau mobile se recomanda, dupa caz, executarea instalatiilor de joasa tensiune in cabluri. In cazul in care acest lucru nu este posibil, trebuie executate aerian, dar cu conductoare electrice torsadate. Instalatiile electrice care au in componenta conductoare electrice neizolate trebuie evitate, in incinta santierelor, cu exceptia celor pentru instalatiile de ridicat si transportat.

In cazul utilizarii instalatiilor electrice aeriene cu conductoarelor neizolate trebuie sa fie asigurate cerintele tehnice si de securitate, coroborate cu prevederile specifice din HG nr. 300/2006: in punctele cele mai inalte ale santierului se prevad descarcatoare  de supratensiune; descarcatoarele de supratensiune trebuie montate cat mai aproape de receptoarele de energie electrica prevazute cu infasurari electrice (transformatoare electrice).

Criteriile de evaluare ale eficacitatii masurilor de protectie impotriva pericolelor de natura electrica la echipamentele de munca, echipamentele si mijloacele de protectie si instalatiilor electrice aflate in utilizare sunt urmatoarele: cerintele de securitate specifice prevazute de HG nr. 300/2006 și HG nr. 1146/2006 si respectiv instructiunile prevazute in Cartile tehnice stabilite de producatorul echipamentului de munca.

Pe santierele mobile sau temporare se recomanda sa fie adoptate masuri tehnice de securitate pentru asigurarea protectiei impotriva electrocutarii prin atingere directa:
- acoperirea cu materiale electroizolante a partilor active (izolatie de protectie) ale instalatiilor si echipamentelor electrice;
- inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare (carcasare);
- ingradirea instalatiilor si echipamentelor electrice.

In același sens, pe santierele mobile sau temporare se recomanda adoptarea unor masuri tehnice de securitate pentru asigurarea protectiei impotriva electrocutarii prin atingere indirecta:
- alimentarea la tensiune redusa;
- izolarea suplimentara de protectie aplicata echipamentului electric;
- separarea de protectie.

Toate echipamentele de munca electrice trebuie alimentate direct dintr-un tablou electric de distributie, printr-un circuit electric individual, prin instalatie electrica fixa si circuit separat. Pot face exceptie echipamentele de munca care isi schimba frecvent amplasamentul si care se admite sa fie alimentate prin prize si cordoane speciale pentru instalatii electrice mobile, in executie medie sau grea sau conducte electrice armate, dupa caz.