Contract de comision

Daca ati ales varianta unei agentii imobiliare pentru a cumpara, vinde, inchiria sau subinchiria un imobil, una din etapele importante este semnarea unui contract de comision intre dumneavoastra si agentie, completat bineinteles de chitanta si factura fiscala.
Agentia va incheia cate un contract de comision cu fiecare din clientii sai fie ca sunt vanzatori sau cumparatori, proprietari sau chiriasi.
Ca orice contract acesta trebuie sa prezinte in prima rand partile contractante, respectiv agentia si persoana fizica sau juridica ce beneficiaza de serviciile oferite de agentia imobiliara. Vor fi mentionate foarte corect toate datele de identificare ale comisionarului si comitentului.
Mai jos va oferim un model cu caracter general, care poate fi modificat de fiecare agentie in parte.
  

CONTRACT DE COMISION

Intre SOCIETATEA IMOBILIARA si

PROPRIETAR/ CHIRIAS/ CUMPARATOR

 

 

A)    Prezentul contract este incheiat intre:

 

1. SC…………………………………………….. Inregistrata la …………………., cu sediul in …………. ………… , str. ……………………………, reprezentata de........................................, denumita  Prestator,

si

 

2  .. .................................................legitimat/a (inregistrat) cu............................................  domiciliat(cu sediul) in ......................................................... , denumit Proprietar/ chirias/ cumparator. 

 

B)      Obiectul contractului:

 

Art. 1. Prestatorul se obliga sa faca investigatiile necesare inchirierii/ vanzarii/ cumpararii imobilului compus din: ............................................................. , situat la adresa ......................... .................. ..... ..................... ....... .............................. , pretul anuntat de inchiriere/ vanzare (pretul nu include comisionul) fiind de ............................. (echivalent lei curs B.N.R.). 

 

Art. 2. Proprietarul declara pe propria raspundere ca imobilul de mai sus este proprietatea sa, in baza actului de ............................................ din ...... / ........ /...........autentificat la notariatul ................................. si ca imobilul nu a fost scos din circuitul civil in baza vreunui act normativ si nu este grevat de sarcini, garantand cumparatorul / chiriasul impotriva evictiunii.

 

C)      Obligatiile partilor:

 

Art. 3. Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia Proprietarului/ chiriasului/ cumparatorului urmatoarele servicii:

 

 ก evaluarea de piata a imobilului si consultanta de specialitate;

 

 ก cautarea de potentiali clienti si vizionarea imobilului cu acestia;

 

 ก medierea negocierilor intre Proprietar si Clienti privind conditiile si pretul la care se realizeaza tranzactia; 

 

ก asistenta procedurala, la cerere, pentru autentificarea actului de vanzare/ cumparare sau inchiriere.

 

Art. 4. Proprietarul/ chiriasul/ cumparatorul se obliga sa nu trateze direct sau prin terti cu Clientii Prestatorului.

 

Art. 5. Proprietarul/ chiriasul/ cumparatorul se obliga sa plateasca integral, in momentul perfectarii precontractului, comisionul datorat Prestatorului, in valoare de ….. din valoarea tranzactiei.. 

 

Art. 6. Neplata ( integrala sau partiala ) a comisionului la termenul stabilit atrage dupa sine punerea in intarziere a Proprietarului/ chiriasului/ cumparatorului si obligatia acestuia de a plati Prestatorului penalizari de …../ zi de intarziere. 

 

D) Clauze finale: 

 

Art. 8. Forta majora apara partea care o invoca, in conditiile legii.

 

Art. 9. Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare la data semnarii.

 

Art. 10. Pentru urgentarea vanzarii/ inchirierea imobilului de la adresa sus - mentionata, Proprietarul acorda / nu acorda Prestatorului exclusivitate pentru perioada ......../......../……- ....../...../..... acesta din urma realizand in perioada respectiva pe cheltuiala sa, o publicitate speciala si sistematica. 

 

Prezentul contract a fost semnat in doua exemplare, azi ..................................., in ……………..

 

      PRESTATOR                                                                                                  PROPRIETAR