Promisiune vanzare - cumparare

PROMISIUNE DE VANZARE-CUMPARARE
Incheiata azi .../.../...
           
           
1.         Domnul/Doamna................................................. domiciliat(a) in ........................str. ........................nr. ..., bl. ..., ap. ..., identificat(a) cu CI/BI seria ... numar ................................................ in calitate de promitent vanzator, pe de o parte, si
2.         Domnul/Doamna ................................................ domiciliat(a) in ........................ str. ........................, nr. ..., bl. ..., ap. ..., identificat(a) cu CI/BI seria ... numar ........................ in calitate de promitent cumparator, pe de alta parte dupa cum urmeaza:
            Subsemnatul promitent vanzator declar ca promit sa vand promitentului cumparator identificat mai sus, intregul imobil proprietatea mea situat in ........................, str. ........................, nr. ..., bl. ..., ap. ..., inscris in CF................, nr. Top. ......................... compus din .................................................................................................., imobil dobandit de catre mine cu titlu de ........................................................................ .
            In vederea cumpararii imobilului descris mai sus, subsemnatul promitent cumparator declar ca voi depune pe numele promitentului vanzator, pana cel tarziu la data de ........................., suma de ........................., la cursul zilei de ........................., acela de ........................ . cu titlu de avans la pretul final care este de ........................ in contul nr. .................................................., deschis la ................................................ de catre vanzator urmand ca diferenta de pret sa o depun pana cel tarziu la data de ........................, in aceeasi valuta, data care va corespunde conform intelegerii noastre, cu data incheierii contractului vanzare cumparare in forma autentica.
            In cazul in care promitentul cumparator refuza sa mai cumpere acest imobil in conditiile de mai sus, acesta va pierde suma avansata.
            Cazul fortuit elimina raspunderea civila a partilor contractante.
            In conformitate cu intelegerea noastra, predarea in posesie si proprietate se va face la data achitarii integrale a pretului de catre promitentul cumparator, la data de .........................., odata cu semnarea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica in prezenta unui notar autorizat.
            Taxele ocazionate cu perfectarea acestui antecontract vor fi suportate in intregime de catre promitentul cumparator.
            Subsemnatele parti am convenit sa respectam cu buna credinta cele prevazute mai sus si in caz de litigiu vom urma calea amiabila adresandu-ne organelor judecatoresti competente.
            Subsemnatele parti ne obligam sa achitam la data incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica, catre agentia imobiliara SC .........................SRL, comisionul de intermediere astfel vanzatorul ...% din pretul final iar cumparatorul ...% din pretul final.
   PROMITENTUL VANZATOR                                                           PROMITENTUL CUMPARATOR
   

Formularul de mai sus are caracter informativ si poate fi personalizat de fiecare agentie imobiliara in parte prin adaugarea antetului si a altor articole considerate a fi necesare