Instalatiile electrice in adaposturile civile

Scopul acestor instalații electrice este asigurarea iluminatului adăposturilor și a energiei electrice necesare pentru electromotoarele ventilatoarelor.

Alimentarea cu energie electrică se face de la rețeaua exterioară sau tabloul general de distribuție al clădirii respective.
Racordarea instalațiilor electrice ale adăposturilor se va face înaintea întrerupătorului general pentru a nu se întrerupe alimentarea cu curent prin deconectarea acestuia.

În situația folosirii și în scopuri economice sau locative a spațiilor ce sunt destinate adăposturilor de protecție civilă , în circuitul de alimentare se va introduce un aparat de măsurare a cantității de energie electrică consumată în alte scopuri decât pentru protecția civilă.
Montarea contorului se execută în conformitate cu prescripțiile tehnice în vigoare.

Alimentarea cu energie electrică a instalațiilor electrice interioare se proiectează și se execută în conformitate cu SR-CEI 364-3, categoria AD2 de mediu. Tabloul electric se amplasează lângă ventilatoare și alimentează numai circuitele de iluminat și forță destinate spațiului protejat destinat și ca adăpost de protecție civilă.

Valoarea iluminărilor la nivelul pardoselii încăperilor adăpostului se ia conform tabelului nr.3

Tabelul Nr.3
Nr.
crt.
Denumirea încăperii iluminate lx (minim)
1 Încăperi de adăpostit 30
2 Grup sanitar 30
3 Coridoare 30
4 Sas 15


La grupul sanitar se prevede un singur corp de iluminat în încăperea tampon. Pereții despărțitori ai cabinelor și încăperii tampon vor avea înălțimea de 1,90 - 2,00 m.

Pentru a evita circulația aerului prin tuburile electrice, capetele acestora din doze se etanșează cu bitum la trecerea prin pereții exteriori.

Instalația electrică din interiorul încăperilor de adăpostit se protejează împotriva tensiunilor de atingere, conform normelor în vigoare.
Electromotoarele ventilatoarelor se prevăd la ordin cu un telefon și difuzoare racordate la stația de radioamplificare. În acest scop, în pereții exteriori ai adăpostului se lasă două ștuțuri cu grosimea de 1/2½ care să permită introducerea circuitelor respective și care în timp de pace se etanșează.