Mai multe despre credite

Atuurile creditului ipotecar: 
- se garantează cu locuința finanțată;
- dobânzile percepute sunt mult mai mici decât la creditul imobiliar;
- perioada de creditare paote fi maximum 25 de ani.
Atuurile creditului imobiliar:
- la evaluarea capacității de rambursare, ponderea ratei în venitul net lunar este de până la 50% din aceasta, față de creditul ipotecar unde rata nu trebuie să depășească 35%.

Lei sau valută?
Una dintre primele întrebări pe care și le pune o persoană care vrea să contracteze un credit pentru locuință este legată de moneda în care este mai bine să se împrumute. Primul risc pe care și-l asumă un beneficiar al uni credit în lei este reprezentat de costurile mai mari ale acestui tip de împrumut. În general, dobânzile percepute pentru creditele în lei sunt mai mari în medie cu 3.5 procente.
Alt dezavantaj este determinat de faptul că dobânzile variabile percepute de bănci sunt decise de indicii monetari interni. Și cum economia românească nu se bucură de stabilitate, este posibil ca dobânzile să scape de sub control. Acest lucru este credibil dacă avem în vedere situația din 1994, când dobânzile la creditele în lei au înregistrat creșteri cuprinse între 50-100%.
Acest risc este însă mult diminuat de politica băncii naționale care are ca obiectiv reducerea progresivă a dobânzilor, odată cu scăderea inflației. Astfel că probabilitatea ca dobânzile să cunoască un recul puternic este destul de redusă.
Decizia de a opta pentru un credit în euro sau dolari se poate dovedi riscantă în cazul evoluției fluctuante a cursului de schimb. Primind un salariu în lei, la achitarea fiecărei rate ești nevoit să suporți diferența dată de schimbul valutar.
Este posibil ca în unele luni să cheltuiești mai mult pentru a cumpăra euro sau dolarii necesari achitării ratelor de credit. În prezent, aceste fluctuații ne arată însă că lucrurile stau tocmai invers. Beneficiarii creditelor în valută au costuri tot mai mici, la această situașie contribuind devalorizarea principalelor valute față de moneda națională.
Acest lucru nu trebuie însă apreciat ca o regulă, pentru că perioada de rambursare a unui împrumut pentru locuință poate dura până la 25 de ani, interval pentru care nu pot fi făcute previziuni clare în privința evoluției cursului de schimb. Totuși, conform declarațiilor oficiale ale finațiștilor, pe termen scurt și mediu moneda națională se va aprecia constant față de euro sau dolar.

Dobândă variabilă sau fixă?
Dacă dobânda fixa rămâne neschimbată până la lichidarea creditului, dobânda fluctuantă se modifică în funcție de indicii monetari interni/internaționali și de politica de pe piața bancară.
Principalul atu al dobânzii variabile este constituit de faptul că ajustarea costului împrumutului se face în funcție de tendințele de pe piață. Și cum în prezent dobânzile au o evoluție descendentă, atunci când ați optat pentru o dobândă variabilă aveți toate șansele să beneficiați de reducerea nivelului acesteia.
Este însă posibil ca în intervalul de creditare, dobânzile de pe piața bancară să crească, fapt pentru care veți suporta și dumneavoastră consecințele, plătind mai mult.
O altă problemă a dobânzii variabile este reprezentată de dificultatea estimării plaților viitoare către bancă și, în consecință, asupra cheltuielilor dumneavoastră.
Cel mai mare avantaj al dobânzii fixe este posibilitatea eșalonării plăților în timp și a modelării bugetului propriu. La capitolul dezavantaje se înscrie menținerea unor costuri ridicate în condițiile scăderii pe piață a dobânzilor.
Dobânzile ficxe pecepute de bănci pentru creditele ipotecare-imobiliare în lei sunt cele mai mici de pe piață.

Creditul pentru nevoi personale
Modificările substanțiale operate de bănci la creditul pentru nevoi personale au făcut ca acest produs să devină un competitor serios pentru împrumutul ipotecar/imobiliar.
Creșterea perioadei de rambursare și a valorii maxime acordate face posibilă susținerea unei investițiicostisitoare, cum ar fi achiziționarea unui teren sau chiar a unui apartament.
Pentru obținerea acestui tip de credit este necesară depunerea La bancă a unui set minim de documente: actele de identitate (pentru solicitant, membrii familiei și girant - dacă este cazul), adeverințe de salariu, inclusiv pentru girant și copie după cartea de muncă sau după contractul individual de muncă.
Dacă valoarea împrumutului este maximă, banca solicită o garanție imobiliară sau poliță de asigurare de viață. Pentru acest tip de credit, banca nu solicită avans sau girant.
Capacitatea de rambursare se determină pe baza veniturilor lunare nete, certe.
Rata totală lunară (credit plus dobândă) trebuie să nu depășească 30% din venitul lunar net al solicitantului împreună cu familia sa, după scăderea tuturor angajamentelor de plată ale solicitantului și familiei sale. La calcularea veniturilor se iau în considerare și alte surse de venit în afara salariului net, respectiv venituri din chirii, dividende și alte tipuri.
În funcție de condițiile fiecărei bănci în parte, este posibil să aveți nevoie de ultimele facturi de curent, gaze, telefon, întreținere, chitanță de plată a impozitelor.
Avantaje:
- Toate procedurile complicate necesare unei tranzacții imobiliare efectuate prin intermediul unui credit imobiliar/ipotecar sunt eliminate.
- Garantarea creditului se poate face cu un imobil care nu trebuie să fie neapărat proprietate personală (chiar dacă nu ai o locuință, poți garanta împrumutul cu o casă ce aparține părinților, socrilor sau unei terțe persoane).
- Nu sunteți nevoit să faceți dovada unui avans ca în cazul creditului ipotecar/imobiliar (între 15 - 25% din valoarea investiției).
- Procedura de obținere a împrumutului pentru nevoi este mult mai simplă.
Dezavantaje:
- Perioada de rambursare este mai mică, ceea ce face ca rata lunară să fie mai mare și implicit venitul minim net solicitat să fie mai consistent.
- Nu poți angaja investiții imobiliare mai mari de 50.000 euro.
- Dobânzile percepute sunt ceva mai mari decât în cazul creditelor ipotecare/imobiliare.
Băncile au modificat substanțial creditul pentru nevoi personale, făcându-l mai atractiv și aruncându-l în competiție cu împrumutul ipotecar/imobiliar.

Condiții de bază pentru credite:

- vechime la locul actual de muncă, domiciliul sau reședința (sau cel puțin unul dintre ele) în raza localității unde solicită acordarea creditului;
- venitul familiei solicitantului trebuie să fie la un nivel stabilit de bancă;
- încheierea unei asigurări de viață, care să protejeze persoana și familia acesteia în cazul unor evenimente nefericite care să implice riscul imposibilității de plată;
- depunerea unui avans la solicitarea creditului, într-un procent specificat de bancă (10 - 25 sau chiar 30%).
Procedura pentru obținerea creditului:
Ca să obțineți de la bancă un credit, parcurgeți următoarele etape:
- mergeți la bancă pentru a obține toate informațiile și formularele de care aveți nevoie (la unele bănci sau societăți financiare există linii telefonice cu tarife normale, cu program prelungit și consilieri care fac chiar deplasări gratuite la domiciliu);
- vă decideți asupra terenului ce va fi achiziționat;
- reveniți la bancă având documentele următoare:
 carte sau buletin de identitate valabil (original și copie) cu menționarea obligatorie a codului numeric personal (CNP);
 copie după certificatul de căsătorie (dacă e cazul);
 adeverință de salariat, semnată și confirmată de angajator, conform modelului băncii;
 copie după cartea de muncă;
 dacă solicitantul este întreprinzător particular, declarația de venit sau certificatul fiscal confirmat sau emis de autoritățile fiscale competente și situația veniturilor și a cheltuielilor pe ultimele 6 luni;
 copii după actele care fac dovada asupra terenului pe care clientul dorește să - l achiziționeze;
 precontract de vânzare - cumpărare care specifică părțile contractante, prețul tranzacției și elementele necesare identificării imobilului;
 cerere CRB (Centrala Riscurilor Bancare) pentru solicitant și codebitor (formulare furnizate de bancă).
Un nou produs este leasingul imobiliar, oferit în premieră pe piața internă de către MTS Leasing GmBH, având condiții de creditare cu dobînzi de 5% pe an. În acest caz, finanțatorul este mult mai implicat în alegerea constructorului, a încheierii contractului de execuție și al supravegherii bunului mers al lucrărilor.
Finanțatorul, până la plata integrală a creditului, este proprietarul de drept al construcției. În plus, acesta percepând ratele numai dupa momentul finalizării lucrărilor are tot interesul ca acestea să se desfășoare în cel mai scurt timp și la un nivel calitativ ridicat, pentru a elimina riscul ca persoana asistată să refuze recepția și implicit, să prelungească termenul în care plata ratelor nu se efectuează.