Portelanul de Sevres si falsurile

china   

Manufactura Sevres a trebuit sa plateasca inca din primii sai ani de activitate prețul succesului: creațiile sale au fost de indata imitate, in pofida privilegiului de care aceasta se bucura, in principiu. in secolul al XVIII-lea nu se putea vorbi de falsuri, in strictul ințeles al cuvintului, insa fabricile rivale se straduiau sa corupal ucratorii pentru a obține secretele prepararii pastelor si culorilor sau pentru a obține modelele cele mai recente.

Din aceasta cauza planul interior al cladirilor, construite incepind cu 1753 la Sevres, a avut ca prim obiectiv sa creeze doua circuite riguros separate, unul rezervat clienților si  vizitatorilor  si   altul   personalului. Pe de altaparte, in decursul secolului al XVIII-lea, manufactura a vindut produse de calitate inferioara, emailate doar in alb, la prețuri foarte scazute. Aceste piese au fost adesea decorate in afara manufacturii Sevres. Aceste "supradecoruri" s-au inmulțit in urma nenuma­ratelor vinzari din perioada revoluționara si de la ince­putul secolului al XlX-lea ele au continuat inca multa vreme,   deoarece  abia  incepind   cu   1880   linia   simpla, discreta, care taia marca pusa pe piesele rebutate a fost inlocuita printr-o stersatura profunda.

plate    Fabricarea falsurilor propriu-zisa, adica a pieselor care incercau sa insele ochiul puțin avertizat - s-a dezvoltat in secolul al XlX-lea; numerosi fabricanți francezi si straini primind autorizația sacopieze modelele din gips pe care manufactura le pastra cu grija.

Aceste reproduceri poarta adesea marci care imitau unele dintre cele folo­site cindva de Sevres. In acest domeniu, cel mai talentat falsificator a fost Samson care sl-a facut o specialitate in a copia toate felurile de porțelanuri, folosind pentru fiecare o  marca diferita, dar falsa.

Pentru piesele asa zise "Sevres", de exemplu, Samson incrucisa de patru ori litera S a Inițialei sale, in asa fel incit sa imite cele doua litere L, incrucisate, ale inițialelor regale utilizate in secolul al XVIII-lea. Samson a fabricat excelente copil de vase sl mal ales de sculpturi.

In afara de aceasta, deoarece decoratorii erau platiți cu bucata pina la un anumit plafon anual, el dispuneau de mult timp liber, fapt care Ie permitea sa lucreze pentru antreprenorii particulari; ori acestia erau adesea aceiasi  care obținusera dreptul  de a  face copii.

Gustul istoricizant, caracteristic celei de a doua Juma­tați a secolului al XlX-lca, a provocat succesul reeditarilor operelor create in secolul anterior, odata cu multipli­carea colecțiilor de opere antice. Oferta devenind rapid inferioara cererii, falsurile s-au inmulțit sl aceasta miscare nu a incetat sase intensifice pina in momentul in care manufactura a renunțat oficial la marcile sale, in 1920.

cesti    Falsurile fiind astazi infinit mai numeroase decit operele autentice, se impune o cit mai mare exigența in exa­minarea unei piese. Deoarece marca poate fi foarte usor imitata sau falsificata, la judecarea unei piese nu este suficient numai acest criteriu; trebuie examinate cu atenție, corelația intre diferitele elemente de apreciere, comparindu-le cu sursele documentare publicate, inainte chiar de a lua in considerare marca sau marcile even­tuale. Cateva reguli simple permit eliminarea falsurilor intilnite in mod curent: Manufactura Sevres nu a marcat niciodata produsele in interiorul capacului; marca cu doi L. incrucisați nu poate sase gaseasca decit pe piesele de pasta moale decorata, niciodata pe o sculptura.

Mar­cile folosite s-au schimbat odata cu regimurile politice si stilul fiecarei piese trebuie sa corespunda cu acela al  epocii  pe care  marca  ne-o indica. Trebuie privite cu toata rezerva marcile cu nume de castele deoarece ele nu se foloseau decit pentru piesele din serviciile care se imprumutau, de la un castel la altul, cu ocazia unor recepții, dar care niciodata nu erau aplicate serviciilor de lux sau pieselor decorative; tre­buie de asemenea analizate cu multa rigoare anumite subiecte apreciate in mod deosebit de falsificatori: por­trete ale membrilor familiilor domnitoare, scene "in genul lui Watteau sau al lui Boucher", episoade ale legendei napoleoniene sau serviciul denumit "cu mici lujere", al carui original a fost creat catre 1832 pentru castelul Fontainebleau si care nu a incetat sa fie copiat de atunci.  Exista piese autentice purtind aceste tipuri   de  decorație  insa ele  sint   puțin   numeroase  si bine cunoscute.

Toate falsurile au tendința sa semene unul cu cela­lalt si nu au nimic comun cu extraordinarul ansamblu de calitați tehnice ale pieselor autentice produse de Manufactura Sevres. 

china