Prima Casa - HG nr. 29/2010

HG nr. 29/2010

Hotararea nr. 29/2010, pentru modificarea si completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 12/01/2010.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Art. I. - Articolul 3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 in 18 iunie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) Pentru achizitionarea locuintelor pentru care au fost incheiate sau vor fi incheiate antecontracte de vanzare-cumparare in forma autentica sau sub semnatura privata cu data certa pana la 15 februarie 2010 inclusiv, pot fi emise garantii in conditiile normelor de implementare a programului "Prima casaaa" in vigoare, cu incadrarea in limita diferentei ramase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2009. Darea de data certa se face potrivit legii."

2. Alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Sumele necesare acordarii garantiilor in temeiul promisiunilor de garantare emise de FNGCIMM, in numele si in contul statului, potrivit cap. VI, se asigura potrivit prevederilor alin. (21), pana la expirarea termenului de valabilitate prevazut la art. 5 lit. p)."

Art. II. - Pentru garantiile care urmeaza a fi acordate in baza promisiunilor de garantare emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, raman valabile antecontractele de vanzare-cumparare incheiate la data emiterii promisiunilor de garantare .

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,
Adriean Videanu

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.