Prima Casa - HG nr. 717/2009

HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa

Norme Prima Casa

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 18 iunie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Art. 1

(1) In scopul facilitarii accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite, se aproba normele de implementare a programului "Prima casa", denumit in continuare programul, prevazute in anexa nr. 1.

(2) Programul, definit ca program guvernamental, are urmatoarele caracteristici:

a) caracter national, determinat de aplicabilitatea acestuia pe intregul teritoriu al tarii;

b) caracter social, reprezentat de interventia statului in procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achizitia de locuinte.

Art. 2

Beneficiarii pot achizitiona in cadrul programului urmatoarele tipuri de locuinte:

a) locuinta finalizata;

b) locuinta care urmeaza sa se construiasca;

c) locuinta aflata in faza de constructie, denumita in continuare constructie la rosu.

Art. 3

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza locuinte prevazute la art. 2 si pentru finantatori sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 4

Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri si Ministerul Administratiei si Internelor sunt imputernicite sa duca la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare