Acte pentru bransament sau marirea instalatiei pe contorul existent

Documente necesare:
- cerere
- buletin de identitate si, dupa caz, act de proprietate (copie) si autorizatie de constructie (pentru imobil nou construit)
- taxa lei