Acte pentru instalare centrala de apartament

Documente necesare:

- cerere specifica

- acord asociatie locatari/proprietari cu numele presedintelui si administratorului, semnaturile acestora (cu precizarea ca sunt de acord cu instalarea centralei termice de apartament) si stampila asociatiei

- buletin de indentitate si, dupa caz, act de proprietate (copie)

- taxa in lei si, dupa caz, taxa referat - serviciul tehnic, in lei