Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte

bloc vehiGUVERNUL A ADOPTAT ORDONANTA DE URGENTA PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE

 

Guvernul a adoptat in sedinta sa din 4 martie a.c., Ordonanta de urgenta privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte care abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.174/2002.

Blocurile de locuinte construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990 vor fi reabilitate termic cu finantare de la bugetul de stat si de la bugetele locale.

Realizarea lucrarilor de interventie are ca scop cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte si, implicit, reducerea consumurilor energetice necesare climatizarii locuintei, atat pe perioada iernii cat si pe timp de canicula. Prin lucrarile efectuate se vizeaza reducerea consumului anual specific pentru incalzire - sub 100 kwh/mp, in conditiile in care in prezent, consumul de energie este cuprins intre 180 kWh/mp si 240 kWh/mp.

Prin aceasta noua ordonanta: se extinde programul la toate blocurile de locuinte realizate dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990.

Imbunatatirea sistemului de finantare pentru executarea lucrarilor de izolare termica prevede:

 

- reducerea contributia asociatiilor de proprietari de la 33% la 20% prin preluarea efortului financiar de catre bugetul de stat;

- crestea contributiei din bugetul MDRL de la 37% la 50%;

- asigurarea cadrului legislativ privind cresterea rolului consiliilor locale in vederea:

- finantarii partiale /integrale, a contributiei asociatiilor de proprietari urmand ca modul de recuparare sa fie stabilit la nivel local

- preluarii partiale/integrale a contributiei proprietarilor aflati in imposibilitate de plata, pe baza de criterii si conditii aprobate la nivel local.


Programul national privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte, precum si planurile locale specifice vor dobandi caracter multianual, ceea ce va permite angajarea de lucrari esalonate pe perioade de mai multi ani financiari.

Costurile de proiectare a lucrarilor de interventie vor fi suportate integral din bugetele locale.

Lucrarile de interventie la anvelopa blocului de locuinte, stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta, sunt:

 

- izolarea termica a peretilor exteriori;

- inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie performanta energetic;

- termo - hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei;

- izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter;

- lucrari de demontare a instalatiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica;

- lucrari de refacere a finisajelor anvelopei.


Odata cu efectuarea acestor lucrari de interventie se pot executa si urmatoarele lucrari, justificate din punct de vedere tehnic in expertiza tehnica si/sau auditul energetic:

 

- Lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte, inclusiv de refacere in zonele de interventie,

- Lucrari de interventie la instalatia de distributie a agentului termic pentru incalzire aferenta partilor comune ale blocului de locuinte.


Etapele necesare implementarii programelor locale sunt urmatoarele:

 

- identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte;

- instiintarea asociatiilor de proprietari de catre coordonatorii locali privind inscrierea in programul local;

- hotararea adunarii generale a proprietarilor de inscriere in programul local si semnarea contractului de mandat;

- proiectarea lucrarilor de interventie;

- executarea lucrarilor de interventie;

- receptia la terminarea lucrarilor si eliberarea certificatului de performanta energetica cu evidentierea consumului anual specific de energie calculat pentru incalzire;

- receptia finala, dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie de 3 ani.


Asociatiile de locatari din blocurile de locuinte se pot inscrie in program prin solicitare scrisa adresata primariei de care apartin, insotita de contractul de mandat semnat, hotararea privind inscrierea in programul local, adoptata in adunarea generala cu acordul majoritatii proprietarilor, lista proprietarilor din imobil.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei organizeaza controlul propriu, prin sondaj, al documentelor elaborate in etapa de proiectare a lucrarilor de interventie. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor, monitorizeaza performanta energetica a blocurilor de locuinte si constituie baze de date specifice.


Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei